Campania Respect – Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

În perioada 25-31 Ianuarie 2022 s-a desfășurat Campania Respect – Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar, eveniment care a avut ca scop dezvoltarea cunoștințelor despre modalități de combatere și prevenire a violenței în mediul școlar și în afara acestuia, în vederea promovării nonviolenței și a stopării fenomenului de violență sub orice formă, precum și a promovării Respectului, Educației, Siguranței, Prevenției, Empatiei, Comunicării și Toleranței.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Elevii clasei a IX-a A, coordonați de prof. Oltean Adriana au realizat o activitate cu tema ”Bulling-ul în mediul școlar” care a avut ca scop definirea fenomenului de bullying, care sunt formle și cauzele acestuia și care sunt modalitățile de prevenire, combatere și intervenție în cadrul acestui fenomen. Activitatea a presupus vizionarea de filmulețe, dezbatere, joc de rol și la final un chestionar privind activitatea realizată și viziunea elevilor asupra acestui fenomen.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Elevii clasei a IX-a B, alături de profesor diriginte Adina Anca Ududec au desfășurat, în data de 28 ianuarie 2022 o lecție de consiliere și orientare pe tema ”Violență și bulling în școală”. În cadrul activității derulate, elevii au creat afișe cu mesaje antiviolență și au dezbătut această temă exprimându-și experiențele trăite.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Clasa a IX a D coordonată de prof. Grămadă Marian a realizat o activitate cu ocazia sărbătoririi ZILEI INTERNAȚIONALE A NONVIOLENȚEI ÎN ȘCOLI, activitate care a avut ca subiect Bullying-ul. Scopul activității a fost de a identifica cauzele acestui fenomen și măsurile care se pot lua pentru a preîntâmpina această problemă majoră. Activitatea a presupus prezentarea informațiilor despre Bullying și dezbatere pe această temă, unde fiecare elev și-a exprimat opinia privind modul în care acest fenomen îi afectează.

”R.E.S.P.E.C.T prin CUVINTE” a fost activitatea desfășurată de elevii clasei a X a B, organizată de diriginte Sofian Elena, care a urmărit promovarea atitudinii prietenoase, a armoniei şi a toleranţei continue, dezvoltarea unor abilități de comunicare, de lucru în echipă, formarea și dezvoltarea unei capacităţii de mediere a conflictelor spontane în şcoală, familie şi în societate.

Activitatea a urmărit de asemenea, impactul violenței verbale asupra copiilor în școală, familie și în societate.

În data de 27.01.2022, a avut loc activitatea ” Spune Stop Violenței!”, organizată de prof. Bolohan Camelia, cu elevii clasei a X-a C, care a avut ca scop realizarea şi prezentarea de materiale prin care elevii să conștientizeze beneficiul adoptării unor alternative de atitudine şi comportament asertiv-comparativ la formele de manifestare şi relaţionare violentă.

A avut loc o dezbatere privind găsirea răspunsurilor la mai multe întrebări:

Unde sunt locuri în comunitate în care te simţi în siguranţă? De ce?
Unde sunt locuri în comunitate în care nu te simţi în siguranţă? Spune motivele.
Care crezi că sunt cele mai grave tipuri de violenţă din comunitatea ta? Explică de ce.
Care crezi că sunt motivele de violenţă în comunitatea ta?
Ce fel de acţiuni crezi că ar contribui la încetarea violenţei în comunitatea ta?

S-au prezentat referate și au fost realizate desene cu aspecte legate de violență și modul de manifestare a acesteia.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Activitatea “Violența distruge inimi!, coordonată de prof. Vatamaniuc Luminiţa-Corina, s-a desfășurat luni, 31 Ianuarie 2022, la ora 12,00, cu participarea elevilor clasei a XI-a C.

Scopul activităţii a fost dezvoltarea cunoștințelor despre modalități de combatere și prevenire a violenței în vederea promovării nonviolenței și a stopării fenomenului de violență sub orice formă.

Activitatea a debutat printr-un exercițiu de energizare prin care fiecare elev a menționat o calitate și un defect pe care consideră că le are, asigurându-se în acest fel icebreak-ul, coeziunea grupului și evidențiindu-se, în contextul temei abordate, diversitatea speciei umane. Un al rezultat al acțiunii a fost identificarea unor liste de abilități sociale, emoționale, cognitive pe care elevii le folosesc ca mecanisme de adaptare în diverse situații.

S-au identificat tipuri de violență prin metode precum brainstorming, ciorchinele, prezentare PPT, mijloacele folosite fiind foi flipchart, markere, videoproiector.
Elevii au desenat pe coli A4 profilul unui elev violent ținând cont de tipurile de violență identificate anterior. Desenele au fost expuse, participanții realizând turul galeriei, dând feed-back cu ajutorul postit-urilor cu smiley.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

La nivelul clasei a XI a D s-a realizat activitatea intitulată „13 întrebări despre violență”, coordonată de prof. Daniela Corina Leonte, care a avut ca scop informarea elevilor cu privire la violența în mediul școlar, identificarea cauzelor violenței în mediul școlar și identificarea atitudinii potrivite în fața violenței școlare.

Activitatea s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri în cadrul căreia elevii au discutat despre violența în mediul școlar, au identificat cauzele violenței în mediul școlar și atitudini potrivite în fața violenței școlare. La final, elevii au avut posibilitatea de a completa câte un chestionar.

Elevii clasei a XII-a A, îndrumați de prof. Velusia Ursulean au desfășurat activitatea cu numele ”STOP VIOLENȚEI ÎN ȘCOLI!” care a avut ca scop reducerea actelor de violență la nivelul școlii.
Elevii au fost invitați, timp de aproximativ 15 minute să completeze următoarele afirmații:

Un conflict este…
Atunci când observ un conflict, eu…
Atunci când sunt implicat într-un conflict, eu…
Asemăn conflictul cu… pentru că…
O maximă/proverb/cugetare despre conflicte/violență/agresivitate…
Doritorii au împărtășit colegilor propriile trăiri vizavi de conflicte.

Apoi elevii au fost invitați să vizioneze două filme de scurt metraj privind violența în școală. După vizionare elevii, și-au exprimat opiniile privind violența școlară. Elevii au ajuns la concluzia că vor adopta un comportament echilibrat și tolerant, iar autocontrolul are un rol important în prevenirea violenței.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Clasa a XII a B a relizat activitatea intitulată „VIOLENȚA PE BAZĂ DE GEN ȘI BULLING-UL ÎN ȘCOALĂ. BAROMETRUL VIOLENȚEI”, fiind coordonați de prof. Aștefănesei Angela, care a avut ca scop identificarea atitudinilor și comportamentelor cotidiene care susțin dominarea, inegalitatea de putere, bullying-ul și violenţa, explorarea diferențelor dintre sexe în actele de bullying și percepția lor subiectivă și conștientizarea importanței comunicării nonviolente pentru perpetuarea unei atmosfere de lucru sănătoase în şcoală.

În prima parte a activității elevii au lucrat pe două grupe Grupa fetelor și Grupa băieților, unde fiecare grupă și-a exprimat opinia în legătură cu un chestionar legat de violența școlară. Elevii au fost asigurați de înțelegerea clară a sensului cuvântului dureros – atunci când spunem că un comportament este dureros, înseamnă că acel comportament doare, este ofensator sau deranjant. La final, fiecare grupă și-a trimis câte un representant să-și marcheze opinia sub forma unor celule colorate în culoarea grupei sub etaloanele Barometrului Violenței.

În partea a doua a activității au fost dezbătute Scenarii, studii de caz privind Violența de gen și bulling-ul școlar.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

„Sub umbrela R.E.S.P.E.C.T. -ului” a fost activitatea realizată la nivelul clasei a XII a C. Activitaea a fost coordonată de prof. Cujbă Cristina – Mihaela și a pornit de la premisa că „Violenţa umană este, fără îndoială, una dintre temele recurente ale societăţilor contemporane. Preocuparea pentru manifestările de violenţă, dilemele privind creşterea criminalităţii şi a cauzelor ei, strategiile de prevenire şi combatere a acestor fenomene reprezintă subiecte de reflecţie pentru fiecare individ.„

Ținănd cont de acestea elevii clasei a XII-a C au dezbătut fenomenul violenței în ansamblu, au prezentat situațiile de violență cu care s-au confruntat, au luat parte sau au fost doar spectator și au identificat posibilele cauze generatoare de violență!

Activitatea a continuat cu realizarea de afișe pe tema celor 7 componente ale Campaniei R.E.S.P.E.C.T.: Responsabilitate, Educație, Siguranță, Prevenție, Emoție, Comunicare, Toleranță, ce îndeamnă la stoparea violenței, indiferent de formele aceteia. Împărțiți pe grupe, fiecare elev s-a raportat la cuvintele componente ale campaniei.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

La nivelul clasei a IX a AP s-au realizat două activități. Prima actvitate a fost coordonată de prof. Daniliuc Gabriela și a avut ca scop infromarea elevilor despre campania RESPECT și organizarea unei dezbateri privind Violența și care sunt modalitățile prin care aceasta poate fi prevenită. De asemeni elevii au creat colaje care conțineau mesaje împotriva violenței.

Cea de-a doua activitate a avut ca scop celebrarea „Zilei Internaționale a Nonviolenței în școli„. Elevii îndrumați de prof. Serediuc Anca-Oana, au confecționat „Copacul Respectului și a Nonviolenței” prin intermediul căruia, elevii din toate clasele au avut ocazia să își expună afișele, colajele și mesajele realizate în cadrul campaniei RESPECT.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

„Fără violență!” este activitatea realizată de elevii clasei a a X-a A p, îndrumați de prof. Griogorean Lăcrămioara.

Activitatea a avut ca scop sensibilizarea elevilor privind fenomenul violență și urmările pe care le pot avea acest fenomen. Elevii au vizionat un video despre violență, în urma căruia au definit violența și care sunt repercusiunile acesteia, au discutat despre masuri de prevenire și desenat tricouri cu mesaje anti violență.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Activitatea „Uși încătușate, uși descătușate” a fost realizată de către elevii clasei a X a BP, fiind coordonată de prof. Tapalagă Mihaela și prof. Tapalagă Elena Delia.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul orei de dirigenție și a avut ca scop informarea elevilor cu privire la tipurile de violență existente atât în mediul familial, cât și în cel școlar, precum și identificarea unor măsuri ce pot fi luate pentru prevenirea fenomenului de bullying.

În acest sens, în prima parte a activității au fost prezentate elevilor: un material ppt cu titlul ”Violența în mediul școlar” și un scurt filmuleț ce prezintă un model de combatere a agresivității verbale între doi posibili interlocutori.

Ulterior s-a derulat o scurtă discuție între profesorii coordonatori și elevii participanți, pentru fixarea unor aspecte prezentate în materialele prezentate.

În ultima parte a activității elevii au avut de realizat o activitate și de postat rezultatele obținute pe Padlet-ul trimis pe grupul clasei, de către profesorul diriginte.
Link Padlet: R.E.S.P.E.C.T. (padlet.com)

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Prof. Cărnăreasa Ionela Luminița a organizat cu clasa a X a CP a activitatea denumită ”Fii bun!Alege nonviolența!”

Scopul acțiunii a fost acela de a preveni agresivitatea și violența în mediul școlar prin exersarea comportamentelor și atitudinilor civilizate, în mediul școlar și în afara acestuia. De asemenea au fost dezbătute problemele legate de violență cu intenția de a sensibiliza și informa elevii în ceea ce priveşte beneficiul adoptării unor alternative de atitudine şi comportament asertiv-comparativ la formele de manifestare şi relaţionare violentă, prin antrenarea participanţilor în activităţi şi prezentări în care să aibă ocazia să experimenteze relaţionarea pozitivă şi soluţionarea paşnică a conflictelor.

Activitatea a fost structurată pe două părţi distincte şi a debutat cu Cunoaşterea Convenţiei cu privire la drepturile copilului.În partea a doua a activităţii s-au citit referate și au fost realizate desene cu aspecte legate de violență și modul de manifestare a acesteia.

Violenţa: Cine, Ce, Unde?

Violenţa este un subiect care poate provoca sentimente puternice – supărare, durere, tristeţe, teamă, ruşine. Acestea sunt reacţii normale şi naturale la suferinţă. În grupul tău vei avea probabil tineri care au fost supuşi la unul sau mai multe tipuri de violenţă. S-ar putea să nu ştii care sunt aceştia, pentru că tinerii nu doresc întotdeauna să vorbească cu alţii despre aceste lucruri.
Cu gândul la binele copiilor – viitori adulţi – urmărim prin această activitate să le facilităm posibilitatea să gândească ca „oameni pentru oameni”, care vor o lume mai bună din toate punctele de vedere.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Elevii din clasa a XI a Bp coordonaţi de prof. diriginte Irimia Oana Vasilica au realizat în cadrul proiectului Educaţional „Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar ” Campania R.E.S.P.E.C.T , o activitate cu tema : „Prevenim bulling-ul și formele sale: verbale,fizice,emoționale!”.

Proiectul și-a propus să conştientizeze participanţii cât de distructiv este bulling-ul în special în mediu școlar .Să identifice consecințele care apar asupra colegilor din jur când sunt manifestate una din cele trei forme de bulling: verbal, fizic sau emoțional. Elevii au participat la activitate cu desene sugestive și planșe Eleva Locic Claudia a realizat un desen sugestiv prin care au informat faptul că bunătatea primează în fața actelor de violență atât la școală cât și în mediul online.

Elevii au urmărit prezentarea Power Point realizată de profesorul diriginte cu tema „Prevenim bulling-ul și formele sale: verbale, fizice,emoționale!”după care au urmat discuții pe tema dată.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Elevii clasei a XI a CP au realizat activitatea ”STOP” violenței în școlii! Activitatea a fost organizată de prof. Boțoc Ancuța și a avut ca scop transmiterea unui mesaj și identivicarea soluțiilor privind prevenirea și combaterea violenței.

Elevii au urmărit o prezentare în power point cu principalele cauze ale violenței în școală, formele acesteia și mijloce de combatere și prevenire. Apoi au realizat o dezbatere pe această temă și la finalul activității au realizat un afiș sugestiv.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Prof. Vieriu Gabriela Ana împreună cu colectivul clasei a XI DP a au realizat o activitate cu denumirea Test: Ești chiar tu un bully? Elevii au completat mai multe fișe și chestionare pe tema Bullying-ului, au desfășurat o dezbatre pe această temă și au realizat desene reprezentative

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

În cadrul activității ,,Cauzele violenței în familie,,realizată cu clasa Anul II Postliceală din cadrul campaniei RESPECT, s-a realizat o dezbatere online în care s-a discutat despre cauzele violenței în familie provocate în general de mediul familial ,de instabilitatea emoțională a unuia dintre membri,de problemele specifice familiei sau a unuia dintre membri adult sau copil, de slăbiciunea mecanismelor de autocontrol,de lipsa stimei de sine,,de imaginile negative din mass-media,de proveniența din medii diferite,de toleranța,acceptarea crescută a unor situații violente.

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Campania Respect - Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar

Activitatea a fost organizată de prof. Sevaciuc Tiatiana.

Coordonator de programe și proiecte edcuative, prof. Serediuc Anca Oana.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top