Ce este învățământul profesional?

Învățământul profesional de stat, reglementat prin metodologia aprobată prin OMENCŞ numărul 5033/29.08.2017, numit în continuare învățământ profesional, are următoarele obiective:

  • formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor;
  • dezvoltarea și diversificarea competențelor cheie necesare în scopul integrării socio-profesionale și progresului în viitoarea carieră;
  • facilitarea integrării socio-profesionale a absolvenților învățământului profesional în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii;
  • implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii;
  • dezvoltarea motivației tinerilor pentru muncă și a interesului pentru învățare, printr-o abordare integrată a pregătirii teoretice și practice într-o calificare solicitată de piața muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de interesele profesionale și potențialul individual de dezvoltare.

Învăţământul profesional se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin trei ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic:

  • în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului;
  • în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice;
  • în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.

Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 săptămâni, cinci săptămâni în primul an, nouă săptămâni în anul doi şi zece săptămâni în cel de-al treilea an.

Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară acordată de la bugetul de stat prin intermediul Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională”, prin care, fiecare elev primeşte suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional, inclusiv dual.

Elevii înscrişi în învăţământul profesional pot beneficia de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile judeţene, prin decizii proprii. (Legea educaţiei naţionale, articolul 12).

În funcţie de performanţe sau de alte criterii stabilite de operatorii economici, elevii pot primi şi alte forme de sprijin de la operatorii economici, acestea fiind stabilite prin contractele individuale de pregătire practică la începutul şcolarizării.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top