Demarare proiect „EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltării compețentelor sec. XXI prin educație nonformală și activități outdoor”, cod SMIS 153755

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

Colegiul nostru, în parteneriat cu Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului (P1) și Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava (P2), implementează, în perioada 12 Octombrie 2022 – 11 Octombrie 2023, proiectul „EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltarii competentelor sec. XXI prin educatie nonformala si activitati outdoor”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman.

Valoarea totală a proiectului: 1.730.414,91 lei.
Valoare totală nerambursabilă: 1.695.806,56 lei.
Valoarea cofinanțării UE: 1.470.852,69 lei.

Demarare proiect "EDUCOMP - Sprijinirea dezvoltării compețentelor sec. XXI prin educație nonformală și activități outdoor", cod SMIS 153755

Demarare proiect "EDUCOMP - Sprijinirea dezvoltării compețentelor sec. XXI prin educație nonformală și activități outdoor", cod SMIS 153755

Demarare proiect "EDUCOMP - Sprijinirea dezvoltării compețentelor sec. XXI prin educație nonformală și activități outdoor", cod SMIS 153755

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității serviciilor educaționale orientate pe nevoile elevilor și accesul egal la educație în cadrul celor 3 școli implicate (Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava, Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului, Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava), din județul Suceava, prin acțiuni specifice educației nonformale pentru 321 de elevi și 40 de profesori, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și scăderii abandonului școlar.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Dobandirea competentelor necesare secolului 21 prin participarea la programe de educatie non-formala pentru 321 de elevi, cu varste cuprinse intre 14 si 16 ani, din care minim 33 romi si 100 din mediul rural, inmatriculati la Colegiul Tehnic Petru Musat, Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului si Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava, din judetul Suceava.

OS2: Imbunatatirea competentelor in domeniul educatiei nonformale pentru 40 de cadre didactice, din care minim 36 certificate, din judetul Suceava.

Rezultatele proiectului:

 • 321 de elevi selectati;
 • 40 de cadre didactice selectate;
 • o metodologie de organizare si desfasurare a activitatilor de formare;
 • 40 de cadre didactice participante la cursul de formare pentru educatie non-formalav
 • Minim 36 de cadre didactice certificate dupa absolvirea cursului pentru educatie non-formala;
 • 3 spatii de educatie nonformala dotate (echipamente IT, mobilier interior/exterior, echipament sportiv, resurse educationale, alte obiecte de inventar) si puse in functiune;
 • o platforma pentru realizarea activitatilor educationale Minimarket achizitionata si functionala;
 • o metodologie de organizare si desfasurare a programelor de educatie nonformala ;
 • 321 de elevi participanti la activitati educationale saptamanale;
 • o excursie realizata;
 • o concurs desfasurat;
 • 30 de premii acordate;
 • două ghiduri realizate (Nediscriminare si egalitate de sanse, Dezvoltare Durabila);
 • un ghid de implementare si monitorizare a actiunilor propuse la nivelul proiectului pentru promovarea temelor orizontale si secundare;
 • un set declaratii experti privind respectarea politicii egalitatii de sanse.

Obiectivul general va fi atins prin implementarea unui program de activități de bază pentru programe de educație nonformala sau în sistem outdoor, activități activ-participative, interactive, centrate pe elevi, programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă, activități educaționale orientate către dezvoltarea/obținerea de competențe pentru elevii cuprinși în grupul țintă (din care minim 33 aparțin etniei rome și minim 100 provin din mediul rural), pentru a răspunde nevoilor complexe sociale, emoționale și educaționale ale acestora și sporind astfel accesul la o educație de calitate, respectiv contribuind la prevenirea abandonului/părăsirii timpurii a școlii. Astfel, grupul țintă va beneficia de activități outdoor organizate în cadrul unor cluburi de sport, arte (teatru/improvizație/muzică) și turism, precum și de activități non-formale care vor sprijini dobândirea unora dintre competențele sec. XXI – competențe precum alfabetizarea în era digitală – prin cercurile propuse de educație financiară și antreprenorială și robotică; creativitatea, gândirea critică și conștientizarea globală, a căror dezvoltare va fi vizată prin cercurile de dezbateri, educație antreprenorială și educație pentru cetățenie activa si democratica; suplimentar, acest cerc va încuraja și dobandirea competențelor de autosesizare și responsabilizare socială. Totodată, prin încurajarea educației antreprenoriale, ecologice, a cetățeniei active și democratice, dar și prin dezvoltarea competențelor digitale, care sunt domenii de bază ale dezvoltării economice, sustenabile și durabile a spațiului European, proiectul contribuie la dezvoltarea personală și profesională ulterioară a elevilor.

De asemenea, proiectul își propune formarea a 40 de cadre didactice/personal de sprijin în predarea activităților educaționale în sistem non-formal, ceea ce va genera efecte pozitive pe termen lung nu doar pentru grupurile țintă implicate în proiect, ci și pentru beneficiarii indirecți, respectiv restul elevilor și profesorilor din unitățile de învățământ, precum și comunitățile locale din care toți aceștia fac parte.

Proiectul va genera astfel un efect pozitiv pe termen lung vizand o schimbare la nivelul scolilor de la sistemul de educatie curent la un sistem de educație flexibil,digitalizat,adaptabil,de calitate,capabil sa raspunda provocarilor si sa promoveze starea de bine.

Profesorii vor dobandi abilitațile si instrumentele necesare pentru a oferi o experiența de învațare de calitate,iar elevii competente cheie “ale succesului”, ale rezilientei si creativitatii, care ii vor ajuta sa finalizeze scoala si ulterior in tranzitia catre piata muncii.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung pentru grupul țintă, prin dezvoltarea abilităților interpersonale și competențelor specifice și practice direct la angajatori, care să le permită accesul pe piața muncii.

În plus, prin dezvoltarea de medii de practică inovative și a unui sistem informațional bidirecțional, stabil și de incredere între agenții economici si unitatea de învățamânt, proiectul contribuie la creșterea șanselor tinerilor din generațiile viitoare de la aceeași specializare sau de la specializări apropiate la o educație de calitate, care să-i pregătească și să le faciliteze angajarea.

Beneficiile proiectului vor fi cunoscute și multiplicate și în afara grupului țintă sau a unității de învățământ sprijinite, atât prin intermediul rețelei de parteneri și de colaboratori, a evenimentelor dedicate, cât și a altor programe de formare, desfășurate și popularizate în afara proiectului.

Informații suplimentare

Colegiul Tehnic Petru Mușat – Calea Unirii, numărul 15, Suceava
Persoană de contact – manager proiect, profesor Maria Teodoreanu, e-mail teodoreanum@yahoo.com

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top