EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Colegiul Tehnic Petru Mușat, cu sediul în municipiul Suceava, Calea Unirii, numărul 15, judeţul Suceava, cod postal 720018, email: petrumusatsv@gmail.com, solicită oferte de preț pentru serviciu de dezvoltare și implementare a unui serviciu de realizare a unui instrument de tip Minimarket digital în cadrul proiectului EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație nonformală și activități outdoor, cofinantat prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman, Axa prioritară Educație și competențe.

EDUCOMP - Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor (anunț de selecție a grupului țintă - elevi)

EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor (anunț de selecție a grupului țintă – elevi)

Colegiul nostru vă invită să luați parte la procesul de selecție a participanților la activitățile organizate în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor” – POCU/987/6/26/153755.

Colegiul nostru este beneficiarul proiectului „EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor”

Colegiul nostru este beneficiarul proiectului EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor, cod SMIS 153755, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Apelul Educație nonformală în sistem outdoor, cu o durată de implementare de 12 luni.

Scroll to Top