Oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022

27 May 2021Noutăți

Colegiul nostru are peste 50 de ani de istorie și tradiție didactică și oferă elevilor servicii de educație și formare profesională ce au la bază calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor și deschiderea spre învățare pe tot parcursul vieții.

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021

13 May 2020Noutăți

Suntem o școală cu peste 50 de ani de istorie și tradiție didactică și oferim beneficiarilor noștri servicii de educație și formare profesională ce au la bază calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor și deschiderea spre învățare pe tot parcursul vieții în următoarele domenii de formare: fabricarea produselor de lemn, mecanică, electromecanică, protecția mediului, … Read More

Materiale utile pentru implicarea unui operator economic în școlarizarea elevilor în învățământul profesional

17 October 2019Noutăți

Legislaţie în vigoare Organizare şi funcţionare învăţământ profesional 1. OMENCS nr. 5033/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat. Fundamentare cifră de şcolarizare învăţământ profesional 2. OMEN nr. 5108/2019 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar … Read More

Implicarea operatorului economic în învățământul profesional – calendar de acțiuni și acțivități specifice

17 October 2019Noutăți

Stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 până în data de 22 Noiembrie 2019 Participarea la acţiuni de informare organizate la nivel local/judeţean (organizate de Inspectoratul Şcolar, Camere de Comerţ, autorităţi publice, instituţii reprezentate în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social etc) până în data de 22 Noiembrie 2019 Transmiterea la unităţile de … Read More

Ce este învățământul profesional?

17 October 2019Noutăți

Învățământul profesional de stat, reglementat prin metodologia aprobată prin OMENCŞ numărul 5033/29.08.2017, numit în continuare învățământ profesional, are următoarele obiective: formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor; dezvoltarea și diversificarea competențelor cheie necesare în scopul … Read More