Oferta de școlarizare

Oferta educațională pentru anul școlar 2023-2024

Oferta educațională pentru anul școlar 2023-2024

Colegiul nostru este o școală cu 60 de ani de istorie și tradiție didactică care poziționează în centrul activității sale educaționale elevul, punându-i la dispoziție un mediu școlar modern, sigur și adaptat particularităților, profesioniști în educație, programe de dezvoltare personală, oportunități de formare de calitate şi angajabilitate, având la bază valori ca autodisciplina, cooperarea, integritatea, profesionalismul, respectul și responsabilitatea.

Oferta educațională pentru anul școlar 2023-2024 Vezi mai multe informații »

Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023

Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023

Colegiul nostru este o școală cu peste 55 de ani de istorie și tradiție didactică care poziționează în centrul activității sale educaționale elevul, punându-i la dispoziție un mediu școlar modern, sigur și adaptat particularităților, profesioniști în educație, programe de dezvoltare personală, oportunități de formare de calitate şi angajabilitate, având la bază valori ca autodisciplina, cooperarea, integritatea, profesionalismul, respectul și responsabilitatea.

Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023 Vezi mai multe informații »

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021

Suntem o școală cu peste 50 de ani de istorie și tradiție didactică și oferim beneficiarilor noștri servicii de educație și formare profesională ce au la bază calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor și deschiderea spre învățare pe tot parcursul vieții în următoarele domenii de formare: fabricarea produselor de lemn, mecanică, electromecanică, protecția mediului, turism și alimentație, comerț, chimie industrială, estetica și igiena corpului omenesc, prin învățământ liceal, profesional și postliceal.

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021 Vezi mai multe informații »

Materiale utile pentru implicarea unui operator economic în școlarizarea elevilor în învățământul profesional

Legislaţie în vigoare Organizare şi funcţionare învăţământ profesional 1. OMENCS nr. 5033/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat. Fundamentare cifră de şcolarizare învăţământ profesional 2. OMEN nr. 5108/2019 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional. 3. Model solicitare de şcolarizare

Materiale utile pentru implicarea unui operator economic în școlarizarea elevilor în învățământul profesional Vezi mai multe informații »

Avantajele operatorilor economici implicați în școlarizarea elevilor din învățământul profesional și tehnic

Cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale, sunt considerate cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

Avantajele operatorilor economici implicați în școlarizarea elevilor din învățământul profesional și tehnic Vezi mai multe informații »

Scroll to Top