Oferta de școlarizare

Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023

Oferta educațională pentru anul școlar 2022-2023

Colegiul nostru este o școală cu peste 55 de ani de istorie și tradiție didactică care poziționează în centrul activității sale educaționale elevul, punându-i la dispoziție un mediu școlar modern, sigur și adaptat particularităților, profesioniști în educație, programe de dezvoltare personală, oportunități de formare de calitate şi angajabilitate, având la bază valori ca autodisciplina, cooperarea, integritatea, profesionalismul, respectul și responsabilitatea.

Oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022

Oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022

Colegiul nostru are peste 50 de ani de istorie și tradiție didactică și oferă elevilor servicii de educație și formare profesională ce au la bază calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor și deschiderea spre învățare pe tot parcursul vieții.

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021

Oferta educațională pentru anul școlar 2020-2021

Suntem o școală cu peste 50 de ani de istorie și tradiție didactică și oferim beneficiarilor noștri servicii de educație și formare profesională ce au la bază calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor și deschiderea spre învățare pe tot parcursul vieții în următoarele domenii de formare: fabricarea produselor de lemn, mecanică, electromecanică, protecția mediului, turism și alimentație, comerț, chimie industrială, estetica și igiena corpului omenesc, prin învățământ liceal, profesional și postliceal.

Materiale utile pentru implicarea unui operator economic în școlarizarea elevilor în învățământul profesional

Legislaţie în vigoare Organizare şi funcţionare învăţământ profesional 1. OMENCS nr. 5033/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat. Fundamentare cifră de şcolarizare învăţământ profesional 2. OMEN nr. 5108/2019 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional. 3. Model solicitare de şcolarizare …

Materiale utile pentru implicarea unui operator economic în școlarizarea elevilor în învățământul profesional Vezi mai multe informații »

Implicarea operatorului economic în învățământul profesional – calendar de acțiuni și acțivități specifice

Stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 până în data de 22 Noiembrie 2019 Participarea la acţiuni de informare organizate la nivel local/judeţean (organizate de Inspectoratul Şcolar, Camere de Comerţ, autorităţi publice, instituţii reprezentate în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social etc) până în data de 22 Noiembrie 2019 Transmiterea la unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi la Inspectoratele Şcolare a solicitărilor de şcolarizare la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021, conform modelului prevăzut în anexă la Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021 …

Implicarea operatorului economic în învățământul profesional – calendar de acțiuni și acțivități specifice Vezi mai multe informații »

Ce este învățământul profesional?

Învățământul profesional de stat, reglementat prin metodologia aprobată prin OMENCŞ numărul 5033/29.08.2017, numit în continuare învățământ profesional, are următoarele obiective: formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor; dezvoltarea și diversificarea competențelor cheie necesare în scopul integrării socio-profesionale și progresului în viitoarea carieră; facilitarea integrării socio-profesionale a absolvenților învățământului profesional în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii; implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii; dezvoltarea motivației tinerilor pentru muncă și a interesului …

Ce este învățământul profesional? Vezi mai multe informații »

Scroll to Top