Materiale utile pentru implicarea unui operator economic în școlarizarea elevilor în învățământul profesional

17 October 2019Noutăți No Comments

Legislaţie în vigoare Organizare şi funcţionare învăţământ profesional 1. OMENCS nr. 5033/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat. Fundamentare cifră de şcolarizare învăţământ profesional 2. OMEN nr. 5108/2019 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar … Read More

Implicarea operatorului economic în învățământul profesional – calendar de acțiuni și acțivități specifice

17 October 2019Noutăți 1 Comment

Stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 până în data de 22 Noiembrie 2019 Participarea la acţiuni de informare organizate la nivel local/judeţean (organizate de Inspectoratul Şcolar, Camere de Comerţ, autorităţi publice, instituţii reprezentate în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social etc) până în data de 22 Noiembrie 2019 Transmiterea la unităţile de … Read More

Ce este învățământul profesional?

17 October 2019Noutăți 1 Comment

Învățământul profesional de stat, reglementat prin metodologia aprobată prin OMENCŞ numărul 5033/29.08.2017, numit în continuare învățământ profesional, are următoarele obiective: formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor; dezvoltarea și diversificarea competențelor cheie necesare în scopul … Read More