+ ElectroEurocompetențe profesionale la elevi, prin Erasmus+ – concurs de selecție a participanților

26 noiembrie 2020Noutăți

În atenția elevilor din clasa a XI-a profil tehnic. Colegiul nostru organizează un concurs de selecție a participanților în mobilitatea de formare profesională din proiectul cu titlul + ElectroEurocompetențe profesionale la elevi, prin Erasmus+, contract de finanțare, 2018-1-RO01-KA102-047652, elaborat și implementat de către ASSED Suceava, în calitate de coordonator consorțiu.

Trouver sa voie… Oser l’Europe!

5 noiembrie 2020Noutăți

Colegiul nostru va implementa, în anul şcolar 2020-2021, proiectul cu titlul Trouver sa voie… Oser l’Europe!, un proiect de Parteneriat Strategic finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, în parteneriat cu Liceul Ambroise Paré (coordonator proiect).

Leadership transformațional – cheia succesului în carieră

18 octombrie 2020Noutăți

Vineri, 9 Octombrie 2020, la colegiul nostru a avut loc seminarul interactiv intitulat Leadership transformațional – cheia succesului în carieră din cadrul rețelei parteneriale R10 – Silvicultură și fabricarea produselor din lemn prin intermediul proiectului ERASMUS+ EUROPEAN Quality Assurance FRAMEWORK for VET NRP, număr de referință 608946-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-EQAVET-NRP.