Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) din cadrul Universității Ștefan cel Mare (USV) din Suceava are în portofoliu 14 programe de studii la nivel de licență, masterat și doctorat

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava este una dintre cele mai dinamice universităţi din Europa de est, oferind o educaţie universitară şi post-universitară la standarde de înaltă calitate cu un cost relativ scăzut.

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC) din cadrul Universității Ștefan cel Mare (USV) din Suceava are în portofoliu 14 programe de studii la nivel de licență, masterat și doctorat

Învățământul superior în domeniul electric și energetic a debutat la Suceava în anul 1985 prin înființarea specializării Energetică industrială, iar în anul următor, 1986, a specializării Automatizări și calculatoare în cadrul Institutului de Învățământ Superior.

Cele două programe de studii au constituit nucleul înființării Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul actualei Universității Ștefan cel Mare din Suceava.

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC), alături de celelalte facultăți cu profil tehnic, care continuă tradiția învățământului superior tehnic sucevean înființat în anul 1977, a cunoscut o permanentă dezvoltare de-a lungul timpului, perioadă în care au fost activate programe de studii noi alături de cele tradiționale.

Procesul de învățământ și cercetarea științifică, cele două componente de bază ale misiunii FIESC, au suferit schimbări importante ce au afectat programele de studii, baza materială, cercetarea și structura organizatorică ale FIESC.

În prezent, în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor sunt active următoarele programe de studii.

? LICENȚĂ

? Calculatoare
? Managementul energiei / Energetică şi tehnologii informatice
? Electronică aplicată /  Rețele și software de telecomunicații
? Automatică şi informatică aplicată
? Sisteme electrice
? Echipamente sisteme de comandă şi control pentru autovehicule
? Echipamente şi sisteme medicale

? MASTERAT

? Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
? Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
? Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
? Reţele de comunicaţii şi calculatoare

? DOCTORAT

? Inginerie electrică
? Calculatoare şi  tehnologia informaţiei
? Inginerie  electronică şi telecomunicaţii

Facultatea dispune de o bază materială excelentă:

  • clădirea destinată laboratoarelor (Corpul C a fost dat în folosinţă în anul 1994) cu o suprafaţă de 3.250 de metri pătrați, în care activităţile practice (laborator, proiect) se desfăşoară în cele mai bune condiţii;
  • sediul facultăţii (Corpul D a fost dat în folosinţă în anul 1998) cu o suprafaţă de 3.700 de metri pătrați, cuprinzând patru amfiteatre, două săli de seminar, șase laboratoare, o sală modernă de conferinţe, un laborator de lingvistică informatică, centru de comunicaţii şi un laborator multimedia;
  • alte facilități din campusul universității: cămine studențești, restaurant studențesc, bibliotecă universitară, complex de natație și kinetoterapie, casa de cultură a studenților, Radio USV și Digital Media Center.

Și în acest an, fiecare candidat înmatriculat în anul I licență (la zi sau la distanță) va primi un laptop.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top