Implicarea operatorului economic în învățământul profesional – calendar de acțiuni și acțivități specifice

Stabilirea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021

până în data de 22 Noiembrie 2019

Participarea la acţiuni de informare organizate la nivel local/judeţean (organizate de Inspectoratul Şcolar, Camere de Comerţ, autorităţi publice, instituţii reprezentate în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social etc)

până în data de 22 Noiembrie 2019

Transmiterea la unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi la Inspectoratele Şcolare a solicitărilor de şcolarizare la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021, conform modelului prevăzut în anexă la Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare la învăţământul dual şi la învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021

până în data de 29 Ianuarie 2020

Încheierea Contractelor cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat, cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic în vederea şcolarizării elevilor

Pregătirea admiterii în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021

până în data de 10 Februarie 2020

  • stabilirea de comun acord cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic dacă se va organiza probă de preselecţie a candidaţilor;
  • implicarea în realizarea propunerii privind componența Comisiei de admitere din unitatea de învățământ, din care face parte şi operatorul economic.

până în data de 24 Februarie 2020

Elaborarea împreună cu unitatea de învăţământ a Procedurii de preselecţie/ Procedurii de admitere.

martie – iunie 2020

Implicarea în promovarea învăţământului profesional în unităţile de învăţământ gimnaziale în cadrul acțiunii Săptămâna meseriilor, alături de reprezentanţii unităţilor de învăţământ profesional cu care organizează şcolarizarea. În acest scop, este recomandat ca operatorii economici să se implice în promovarea calificărilor profesionale din oferta educaţională în cadrul:

  • vizitelor elevilor din gimnaziu în companiile pe care le reprezintă operatorii economici;
  • întâlnirilor organizate la nivelul unităţilor de învăţământ cu elevi din gimnaziu şi cu părinţii acestora, pe baza unui grafic stabilit de comun acord cu Inspectoratele şcolare;
  • acţiunilor organizate de inspectoratele şcolare pentru promovarea învăţământului profesional.

18-29 Mai 2019

Participarea la Târgul ofertelor educaţionale.

Admiterea în învățământul profesional

7-8 Iulie 2020

Participarea operatorului economic la derularea probei de preselecţie, acolo unde s-a stabilit acest lucru.

13-14 Iulie 2020

Participarea operatorului economic la derularea probei de preselecţie, acolo unde s-a stabilit acest lucru.

27-29 Iulie 2020

Participare la proba de preselecţie pentru a doua etapă de admitere în învăţământul profesional, acolo unde s-a decis organizarea ei.

31 Iulie 2020

Finalizarea celei de-a doua etape de admitere la învăţământul dual, moment în care se vor cunoaşte şi numărul de elevi înscrişi în această etapă.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top