POT – Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe – invitație de participare pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă de licență instrument gestionare stagii de practică

Obiectul achiziţiei: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția unei licențe de INSTRUMENT GESTIONARE STAGII DE PRACTICĂ, pentru proiectul POT – Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competente, ID 131145.

POT - Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe - invitație de participare pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă de licență instrument gestionare stagii de practică

Cod CPV: 48311000-1- Pachete software pentru gestionarea documentelor.

Tipul și durata contractului: contract de furnizare, durata estimată 30 zile de la semnarea acestuia.

Plata produselor: se face prin transfer bancar, după recepția produselor și serviciilor de implementare, și primirea facturii, în termen de 30 zile.

Valoare estimată a contractului: 130.000,00 lei fără TVA.

Procedura de atribuire a contractului: achiziție directă conform Legii numărul 98/2016.

Modalitatea de atribuire: Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui ofertă prezintă cele mai multe avantaje din punct de vedere calitate preț, în raport cu celelalte oferte primite și care răspunde cel mai bine realizării scopului proiectului.

Data și ora limită de transmitere a ofertelor: 16.10.2020


Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top