Consiliere

Consilierea educațională poate fi definită ca o relație interumană de asistență și suport dintre persoana specializată în consilierea educațională și grupul de elevi, în scopul dezvoltătii personale și prevenirii situațiilor problematice și de criză. Profesorul consilier poate facilita, prin activitatea sa, reducerea riscului apariției și dezvoltării de probleme care solicită în mod obligatoriu expertiza psihologuui specialist. Consilierul școlar are competența de a favoriza procesul educativ prin conturarea unor strategii de intervenție cognitivă, motivațională, emoțională și comportamentală, atât la nivel individual cât și de grup.

Consilierea se adresează elevilor, părinților și profesorilor.

Patru principii ale consilierii: confidențialitate, acceptare necondiționată, respect reciproc și colaborare.

Consilierea educațională poate lua forma consilierii individuale, consilierii de grup, intervenției la clasă, activității și acțiunilor din proiecte ce vizează sfera educațională.

Serviciile oferite pentru elevi:

 • dezvoltare personală prin cunoaștere și autocunoaștere / valorificarea resurselor personale;
 • prevenirea și combaterea comportamentelor de risc (violență, fumat, consum de alcool, droguri, viață sexuală promiscuă);
 • orientare școlară și profesională (testare psihoaptitudinală, alegerea școlii și a profesiei, orientare și reorientare profesională…);
 • examinări psihopedagogice ale elevilor;
 • probleme relaționale (relația părinte – copil, relația dintre frați, profesor – elev, elev – elev…) care afectează prezența la școlă și performanța școlară.

Serviciile oferite pentru părinți:

 • consiliere individuală și de grup, ședințe / lectorate cu părinții pe anumite teme de interes;
 • informare pentru părinți privind cunoașterea copiilor, adaptarea la mediul școlar și optimizarea relațiilor școală – elevi – părinți.

Serviciile oferite pentru cadre didactice:

 • informare, consiliere, asistență psihopedagogică la cerere;
 • colaborarea cu profesorii diriginți în pregătirea și susținerea orei de consiliere și orientare;
 • susținerea de ședințe și lectorate cu părinții, la cerere;
 • colaborarea cu profesorii diriginți privind orientarea școlară și profesională;
 • colaborarea cu cadrele didactice la proiectele și programele educaționale ale cabinetului și ale școlii;
 • îndrumarea elevilor cu dificultăți și a părinților acestora către cabinetul școlii.

Ce costuri presupune consilierea? Consilierea este gratuită pentru elevi, părinți și profesori. Ea presupune o investiție de 45-50 de minute / ședință. Durata medie a unei consilieri este de 6-12 ședințe, dar aceasta se stabilește împreună cu beneficiarul, în funcție de rezultatele obținute pe parcurs.


Profesor psiholog

Otilia Anghelescu – a studiat timp de șase ani psihologia (prin cursuri de licență și masterat) și apoi a urmat o formare de patru ani în Hipnoză și Terapie Ericksoniană cu profesorul universitar Ion Dafinoiu. De asemenea, are statutul de cadru didactic cu grad didactic I obținut în anul 2015. Practică consilierea școlară de 18 ani, timp în care a întâmpinat multe dificultăți, dar a avut parte și de multe reușite. În acest răstimp a consiliat îndeaproape peste 1.500 de elevi, părinți și cadre didactice, fiind alături de ei în situații dificile, căutând împreună soluții și bucurându-se împreună de mici sau mai mari succese.


Studii


Contact

Cabinetul de Asistență Psihopedagogică
cămin IV, etaj I, sala 2
+4 0746 505 857

Scroll to Top