PAS

Dezvoltarea unui învăţământ orientat spre valori și creativitate, a unui mediu de educaţie şi formare profesională care să asigure competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate, în domeniile de expertiză, industrie şi servicii, pentru tinerii şi adulţii din zona Suceava, judeţul Suceava şi din alte judeţe ale Regiunii N-E.

Școala noastră oferă servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. Promovează un învăţământ modern, centrat pe elev, care alternează metodele tradiţionale de predare învăţare cu metode moderne.

Scroll to Top