Informații despre proiectele desfășurate de colegiul nostru.

POT - Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe

Perioada de implementare: 12 August 2020 – 7 Septembrie 2022.

POR: Axa Prioritara 4, Prioritatea de investiţii 4.4, Obiectiv specific 4.5 – depunere aplicație și realizarea analizei ofertelor pentru proiectul „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava”

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Maria Teodoreanu.

Ziua Europeană a Limbilor Moderne – Mosaïque des langues

Perioada de derulare: septembrie 2018.
Responsabil: Sandu Daniela.

ROSE: derularea activităților remediale, extracurriculare și de dezvoltare personală specifice anului I al subproiectului „Continuă, e șansa ta!”

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Maria Teodoreanu.

Eco-școala

Perioada de derulare: permanent.
Responsabil: Filip Valentina.


Global Educational Week GEW – 2018 – Don’t fear change. Change fear!

Perioada de derulare: noiembrie 2018.
Responsabil: Simion Daniela.


Program derulat în cadrul SNAC

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Irimia Oana.


Learning About Forest

Perioada de derulare: 2018-2022.


Pădurea – aurul verde al planetei!

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Aștefănesei Angela.


Fiind băiet păduri cutreieram!

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Ignătescu Lăcrămioara.


Pădurea – sursă inepuizabilă de energie!

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Oltean Adriana.


Mathématiques sans frontières – concurs Internațional cuprins în CAEN 2018, Poziţia 1, Domeniul ştiinţific (etapa locală)

Perioada de derulare: ianuarie 2019.
Responsabil: Sandu Daniela.