Informații despre proiectele desfășurate de colegiul nostru.

POT – Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POT – Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe – POCU/633/6/14/131145.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care aproximativ 60% din mediul rural) înmatriculați în sistemul național de învățământ (învățământ profesional – ISCED 3, nivel de calificare 3), la colegiul nostru prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Mecanică, Turism și Alimentație Publică, Comerț, Estetica și igiena corpului omenesc, Electromecanică, Electric și Fabricarea produselor din lemn, domenii din sectoare  cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate conform SNC si SNCDI, în vederea inserției viitoare pe piața muncii a cel puțin 39 de elevi dintre aceștia.

» Vezi ultimele noutăți

Ziua Europeană a Limbilor Moderne – Mosaïque des langues

Perioada de derulare: septembrie 2018.
Responsabil: Sandu Daniela.


POR: Axa Prioritara 4, Prioritatea de investiţii 4.4, Obiectiv specific 4.5 – depunere aplicație și realizarea analizei ofertelor pentru proiectul „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava”

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Maria Teodoreanu.


ROSE: derularea activităților remediale, extracurriculare și de dezvoltare personală specifice anului I al subproiectului „Continuă, e șansa ta!”

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Maria Teodoreanu.


Eco-școala

Perioada de derulare: permanent.
Responsabil: Filip Valentina.


Global Educational Week GEW – 2018 – Don’t fear change. Change fear!

Perioada de derulare: noiembrie 2018.
Responsabil: Simion Daniela.


Program derulat în cadrul SNAC

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Irimia Oana.


Learning About Forest

Perioada de derulare: 2018-2022.


Pădurea – aurul verde al planetei!

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Aștefănesei Angela.


Fiind băiet păduri cutreieram!

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Ignătescu Lăcrămioara.


Pădurea – sursă inepuizabilă de energie!

Perioada de derulare: 2018-2022.
Responsabil: Oltean Adriana.


Mathématiques sans frontières – concurs Internațional cuprins în CAEN 2018, Poziţia 1, Domeniul ştiinţific (etapa locală)

Perioada de derulare: ianuarie 2019.
Responsabil: Sandu Daniela.