POR

POR 2014 – 2020 Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane.

Operațiunea 4.5.: Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Proiectul cu titlul „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic PETRU MUȘAT Suceava” are drept obiectiv general creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții prin reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Tehnic „Petru Mușat” Suceava.

POR

POR

Scroll to Top