Strategia de evaluare internă a calității

Strategia internă de evaluare a calității se bazează pe documentele emise de ARACIP în acest domeniu (Strategia ARACIP pentru perioada 2022-2026; ,Ghidul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Unitățile de învățământ Preuniversitar – partea a Il-a…) pe Planul de acțiune al școlii 2022-2026 (PAS) și pe Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord – Est pentru perioada 2021-2027.

Scroll to Top