Sub semnul lui Eminescu!

„Cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc.” (George Călinescu)

15 Ianuarie 2024… dragostea de frumos, gândirea creatoare și vraja cuvântului geniului eminescian a învins timpul. Răsfoind filele îngălbenite, pe ton de romanță, șoaptele cele mai ascunse ale sufletului și inimii se contopesc cu miile de fibre ale sensibilității, iar întruparea cerului cu pământul ne ajută să înțelegem bătăile inimii.

Peste toate ideile închegate în tumultul gândurilor domneşte OMUL ce este și va rămâne oglinda sufletului românesc „pentru că (…) trebuiau să poarte un nume/ Li s-a spus Eminescu.” (M. Sorescu).

La colegiul nostru, ziua de 15 ianuarie a fost dedicată aniversării poetului național, Mihai Eminescu, fiind, de altfel, și o invitație la trăirea și promovarea culturii. Înălțimea cerului eminescian ne-a picurat în suflet poezie, iar vibrațiile unui spațiu și timp românesc au fost regăsite în opera poetului. Eminescu a devenit, pentru fiecare dintre noi, altceva, iar deschiderea porților inimii a condus la regăsirea a tot ce a lăsat în urmă acesta, de la văzduhul munților și melancolia mării albastre, până la cerul nopții și teiul înflorit al copilăriei.

Elevii liceului, îndrumați de profesorii lor, au participat la activități cultural-educative reunite sub mottoul „Sub semnul lui Eminescu!”, ce au avut dept scop cunoaşterea şi respectarea valorilor culturale naţionale, însuşirea cunoştinţelor prin intermediul activităţilor omagiale, creşterea interesului pentru lectură şi sensibilizarea elevilor faţă de opera eminesciană.

Activitățile, desfășurate de membrii Catedrei de limba și literatura română atât la biblioteca Colegiului, cât și în sălile de clasă au scos la suprafață, cu simplitate și venerație, informaţii privind biografia şi opera Marelui Poet, trezind elevilor sentimente de mândrie și prețuire a valorilor culturale naționale.

Piesa „Eminescu”, interpretată de Doina şi Ion Aldea Teodorovici, pe versurile lui Grigore Vieru a deschis cufărul sensibilității prin conștiința apartenenței la neamul românesc și prin solidaritatea cu generațiile trecute și prezente.

Vizionând filmele documentare realizate de Ziua Culturii Române, “Eu, Eminescu” și “Lucruri mai puțin cunoscute despre Mihai Eminescu”, elevii au avut ocazia să pătrundă în universul vieții și activității literare a poetul. Poeziile lecturate din creația lui Eminescu și activitatea de cunoaștere personală prin intermediul versurilor eminesciene au completat și înviorat demersul cultural realizat.

Creator fără egal între scriitorii români dintotdeauna, înzestrat cu aripi uriașe care bat puternic în văzduhul universalității, Eminescu este geniul cosmic la care ne întoarcem încontinuu ca la cea mai viguroasă tradiție și modernitate a conștiinței culturii naționale.

Locuind în continentul poetic eminescian, avem dreptul să credem în noi înșine, să sperăm în valorile perene ale spiritului și să privim spre soare.

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Sub semnul lui Eminescu!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top