Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Miercuri, 8 Decembrie 2021, la Suceava a avut loc a treia mobilitate din cadrul proiectului internațional de parteneriat strategic Trouver sa voie… Oser l’Europe!.

Vizita CIO (Centrului de Informare și Orientare) și atelier despre orientarea şcolară în departamentul Mayenne, instrumentele utilizate de CIO, sistemul școlar și sprijinul elevilor în construirea parcursului de orientare şcolară.

Organizator: Consilier de orientare, Psiholog Claudine Pouteau.

Prezentarea Canopé (rețeaua de creație și sprijin pedagogic pentru cadrele didactice) și a platformelor. Atelier educațional ludic, robotică, oralitate (webradio-WebTV-360°) – instrumentele în slujba pedagogiei.

Organizator:Director Atelier Canopé, Mediator Educațional Digital Benoît Challamel du Rozier.

Vizita Liceului Ambroise Paré organizată de Julie Daussy, Margaux Monnier, Lou Ann Onillon, eleve care au participat la cea de a doua mobilitate. Activități din cadrul liceului: atelier de Orientare şcolară – procesul de orientare pe parcursul ciclului liceal – programul naţional Parcoursup și instrumentele folosite de elevi. MOOC – Organizator: France Université Numérique (FUN), MOOC pentru asistență în orientarea şcolară creat de universități în parteneriat cu Onisep, ca parte a proiectului MOOCFOLIO.

Vizita orasului Laval şi a luminilor de Crăciun.

Program dens în această primă zi de mobilitate.


Visite du CIO (Centre d`Information et d`Orientation) et atelier sur l`orientation en Mayenne, les outils utilisés au CIO, le système scolaire et l’accompagnement des élèves.

Intervenante : Conseillère d’Orientation, Psychologue Claudine Pouteau.

Présentation Canopé (le réseau de création et d`accompagnement pédagogiques) et plateformes. Atelier Ludo pédagogiques, robotiques, oralité (webradio- WebTV-360°) – les outils au service de la pédagogie.

Intervenant : Directeur Atelier Canopé, Médiateur Numérique éducatif Benoît Challamel du Rozier.

Visite du Lycée Ambroise Paré organisée par Julie Daussy, Margaux Monnier, Lou Ann Onillon, participantes au programme. Activités dans le cadre du lycée : atelier Orientation – la démarche d’orientation de la seconde à la terminale Parcoursup et les outils utilisés par les élèves. Les MOOC – Intervenant : France Université Numérique (FUN), MOOC d’aide à l`orientation créés par les Universités et les grandes écoles en partenariat avec l`Onisep dans le cadre du projet MOOCFOLIO.
Visite de la ville de Laval et illuminations de Noël.

Programme dense sur cette première journée de mobilité.

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (8 Decembrie 2021)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top