Vreme trece, vreme vine

15 ianuarie 2023 … personalitatea și opera tutelară a geniului eminescian scapără în mii de focuri, iar șoaptele cele mai ascunse ale sufletului și inimii se contopesc cu miile de fibre ale sensibilității. anu)

Vreme trece, vreme vine

La colegiul nostru, ziua de 15 ianuarie a fost dedicată aniversării poetului național, Mihai Eminescu. Este ziua în care insolitul și înălțimea cerului eminescian se încheagă cu vibrațiile unui spațiu și timp românesc, iar în suflet ne picură poezie.

Elevii liceului, îndrumați de profesorii lor, au participat la activități cultural-educative reunite sub mottoul „Vreme trece, vreme vine”, ce au avut dept scop cunoaşterea şi respectarea valorilor culturale naţionale, însuşirea cunoştinţelor prin intermediul activităţilor omagiale, creşterea interesului pentru lectură şi sensibilizarea elevilor faţă de opera eminesciană.

Activitățile, desfășurate de membrii Catedrei de limba și literatura română atât la biblioteca colegiului, cât și în sălile de clasă au scos la suprafață, din străfundurile ființei, nemâncate de carii și de vânt, informaţii privind biografia şi opera poetului nepereche.

Ecoul vocii eminesciene a răsunat şi mai puternic, ajungând la fel de viu la urechile generaţiilor de azi. Eminescu este mereu actual, este expresia integrală a sufletului românesc, căci iubirea trăieşte atâta timp cât omenirea încă este sensibilă la frumos.

Elevii au recitat poezii, vraja cuvântului arătând ceea ce a lăsat în urmă poetul, de la văzduhul munților și melancolia mării noastre, până la cerul nopții și teiul înflorit al copilăriei.

Elevi și profesori, deopotrivă, și-au deschis inimile, iar cufărul sensibilității a mai adăugat o valoare: conștiința apartenenței la neamul românesc.

Vreme trece, vreme vine

Vreme trece, vreme vine

Vreme trece, vreme vine

Vreme trece, vreme vine

Vreme trece, vreme vine

Vreme trece, vreme vine

Vreme trece, vreme vine

Vreme trece, vreme vine

Vreme trece, vreme vine

Vreme trece, vreme vine

„Fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci.” (Tudor Vianu)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top