Elevii și profesorii colegiului nostru au adus un pios omagiu Eroilor Neamului

Pe fericiții întru adormire eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și-n închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa.

Elevii și profesorii colegiului nostru au adus un pios omagiu Eroilor Neamului

Elevii și profesorii colegiului nostru au adus un pios omagiu Eroilor Neamului

Elevii și profesorii colegiului nostru au adus un pios omagiu Eroilor Neamului

Elevii și profesorii colegiului nostru au adus un pios omagiu Eroilor Neamului

Elevii și profesorii colegiului nostru, împreună cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria – filiala Suceava, au adus un pios omagiu Eroilor Neamului și au înălțat, în semn de ofrandă jertfei acestora, rugăciunea, poezia și cântecul patriotic.

Eroii neamului nostru vin din negura veacurilor, de la Burebista și Decebal, de la Basarab, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș sau Mihai Viteazul. Știuți sau neștiuți, biruitori sau înfrânți, anonimi sau rămași în legendă la Posada, Rovine, Vaslui, Călugăreni, apoi la Grivița, Plevna și Smârdan, Mărăști, Mărășești și Oituz, la Odesa, Stalingrad și în Munții Tatra. Au căzut cu sutele de mii la datorie pentru idealurile naționale de neatârnare, pentru independența țării și făurirea României Mari, pentru redobândirea teritoriilor românești luate de cotropitori prin forță și dictat. Noi nu cinstim astăzi numai țărâna eroilor, ci opera lor, care este țara și sufletele lor nemuritoare, care sunt la Dumnezeu. Luminați de credința aceasta vie, noi, cei de astăzi, să mergem la mormintele eroilor, să ne îmbărbătăm inimile prin puterea vitejiei lor și cu adâncă recunoștință să înălțăm și noi către Cer cântările și rugăciunile noastre, căci eroii s-au mutat la Domnul încredințați că vor tăi veșnic. S-au înălțat către viața de dincolo ca ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei, a credinței strămoșești, întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român.

În această sfântă zi de sărbătoare, dangătele clopotelor din turlele bisericilor vestesc lumii că eroii, cei care și-au dat viața lor trecătoare pentru viața eternă, vor trăi de-a pururi în sufletele noastre.

Veșnica lor pomenire! Hristos S-a înălțat!

Profesori coordonatori: Sergiu Tabarcea, Gabriela Daniliuc și Oana Onesim.

Scroll to Top