Şcoala oferă servicii de formare iniţială, de nivel trei, patru şi cinci, în domeniul tehnic, prin liceu tehnologic învăţământ de zi, şcoală profesională, învățământ profesional dual, şi şcoală postliceală. În anul şcolar 2018-2019 sunt înscriși un număr de 733 de elevi organizați în 29 de clase.

Domeniile de pregătire sunt: fabricarea produselor din lemn, protecţia mediului, turism şi alimentaţie, economic, comerţ, mecanică, electromecanică, electric, chimie industrială, estetica și igiena corpului omenesc, iar pentru şcoala postliceală în profilul Turism şi alimentaţie. Asigurăm cazare în internatul cu două sute locuri şi masă la cantină pentru elevii interesați.

Viziune

Dezvoltarea un învăţământ orientat spre valori și creativitate, a unui mediu de educaţie şi formare profesională care să asigure competenţe şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate, în domeniile de expertiză, industrie şi servicii, pentru tinerii şi adulţii din zona Suceava, judeţul Suceava şi din alte judeţe ale Regiunii N-E.

Misiune

Școala noastră oferă servicii de educaţie şi formare profesională ce au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. Promovează un învăţământ modern, centrat pe elev, care alternează metodele tradiţionale de predare învăţare cu metode moderne.

Valori

Calitate, performanță, egalitate de șanse, corectitudine, perseverență, creativitate și competență.