+ ElectroEurocompetențe profesionale la elevi, prin Erasmus+ – concurs de selecție a participanților

În atenția elevilor din clasa a XI-a profil tehnic. Colegiul nostru organizează un concurs de selecție a participanților în mobilitatea de formare profesională din proiectul cu titlul + ElectroEurocompetențe profesionale la elevi, prin Erasmus+, contract de finanțare, 2018-1-RO01-KA102-047652, elaborat și implementat de către ASSED Suceava, în calitate de coordonator consorțiu.

+ ElectroEurocompetențe profesionale la elevi, prin Erasmus+ – concurs de selecție a participanților Vezi mai multe informații »