Concursuri în vederea recrutării și selecției de personal

Anunțăm organizarea a trei concursuri în vederea recrutării și selecției de personal pentru ocuparea posturilor vacante de Administrator patrimoniu III S (post didactic auxiliar, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată), Contabil-șef (administrator financiar I S) (post didactic auxiliar, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată) și Supraveghetor noapte (post didactic auxiliar, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată).

Concursuri în vederea recrutării și selecției de personal

Organizarea și desfășurarea concursurilor au loc în conformitate cu prevederile HG numărul 286/2011 a regulamentului cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat în MO 221/31.03.2011 cu modificările și completările ulterioare: HG 1027/2014 și HG 427/2015.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top