ElectroEurocompetențe Profesionale la elevi VET prin programul Erasmus

Proiectul aprobat prin Programul Erasmus+, acțiunea cheie KA1 – 2018, cu titlul +ElectroEurocompetenţe Profesionale la elevi VET prin programul Erasmus+, numărul 2018-1-RO01-KA102-047652, răspunde la nevoia de formare profesională a specialistilor din domeniul electronicii, electric si al automatizărilor, nevoie identificată în unitățile școlare sucevene cu profil tehnic, corelată cu cerința de specialiști în acest domeniu pe piața forței de muncă la nivel local și național.

ElectroEurocompetențe Profesionale la elevi VET prin programul Erasmus Vezi mai multe informații »