Reguli privind organizarea activităților educative

Reguli privind organizarea activităților educative.

Reguli privind organizarea activităților educative

1. Este obligatorie purtarea măştii, scanarea temperaturii, respectarea distanţării şi a circuitelor.

2. Spălarea/dezinfecţia mâinilor se face: imediat după intrarea în şcoală şi îninte de a intra în sala de clasă/cancelarie, înainte de pauzele de masă, după utilizarea toaletei, după tuse sau strănut, ori de câte ori este necesar).

3. Este interzis schimbul de măşti între persoane.

4. Se va asigura aerisirea spaţiilor timp de minimum 10 minute la fiecare oră.

5. Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.

6. Se recomandă evitarea aglomeraţiei şi organizarea experimentelor care necesită mişcarea elevilor şi sau interacţiune strânsă între elevi;

7. Supravegherea pe timpul pauzelor este realizată de către profesorul de serviciu.

8. Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).

9. Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, daca conditiile meteo permit.

10. Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile si a unei aerisiri permanente.

11. Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate.

12. La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igiena a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanti pe bază de alcool.

13. Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi.

14. Instruirea practică a elevilor la operatorul economic se organizează conform reglementărilor proprii acestora.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top