Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Joi, 25 Noiembrie 2021, la Suceava a avut loc a doua mobilitate din cadrul proiectului internațional de parteneriat strategic Trouver sa voie… Oser l’Europe!.

Prima parte a zilei a debutat cu vizita şi activităţile derulate la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava, organizate de elevi din cadrul acestui liceu. Descoperirea filierei teoretice din cadrul sistemului de învăţământ din România a prilejuit întâlnirea cu viitorii medici, matematicieni, oameni de știință.

Cea mai intensă zi a mobilităţii a continuat cu patru ateliere, în binom franco-român.

Atelierul de gătit, derulat la Colegiului Tehnic Petru Muşat din Suceava, le-a oferit oportunitatea elevilor să urmeze paşii unor reţete tradiţionale româneşti, dar în egală măsură să descopere şi o viitoare posibilă meserie. Rezultatul muncii în echipă a fost degustat de toţi elevii.

Atelierul de make-up şi coafură din cadrul Colegiului Tehnic Petru Muşat din Suceava a pus imaginaţia şi creativitatea elevilor la încercare. Elevele au descoperit că uneori un simplu hobby poate fi transformat într-o meserie de viitor.

Atelierul de creaţie s-a desfăşurat în cadrul primitor al Bibliotecii USV. Elevii au vizitat Salonul Internaţional de carte „Alma Mater Librorum”,Editia a VII-a organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare”din Suceava, Biblioteca USV, Alianţa Franceză Suceava, Centrul de Reuşită Universitară Suceava. Îndrumaţi de doamnele bibliotecare, au descifrat tainele acestei meserii şi au redactat îndemnuri la lectură pentru cititorii bibliotecii.

Echipa mobilă a viitorilor reporteri, însoţită de un jurnalist a consemnat toate activităţile derulate. În cadrul acestei activităţi, elevii francezi au pus în practică competenţele dobândite în cadrul celor 8 ateliere despre jurnalism din perioada ianuarie – mai 2021.

Impresiile au fost concretizate în articole şi filmuleţe postate pe platforma Etwinning a proiectului.

Elevii din cadrul Liceului Ambroise Paré au animat activitatea Que lisent les ados, cu ocazia Zilei Internaționale a Profesorului de Franceză (JIPF) – organizată de Alianţa Franceză Suceava, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Centrul de Reuşită Universitară Suceava, Biblioteca USV, Asociaţia Suceava Laval Curcubeul Succesului. Aceştia şi-au prezentat cartea preferată, ilustrând-o cu o scurtă lectură și un comentariu oferite publicului francofon.

Drept răsplată după o zi plină de activităţi, a urmat o seară Karaoke, unde limba română, limba franceză şi dansul s-au împletit armonios sub semnul veseliei şi al prieteniei.


La première partie de la journée a commencé par une visite et des activités au Collège National Ştefan cel Mare de Suceava, organisées par les élèves de ce lycée. La découverte de la branche théorique du système éducatif roumain a été l’occasion de rencontrer de futurs médecins, mathématiciens, scientifiques.

La journée de mobilité la plus intense s’est poursuivie avec 4 ateliers, en binôme franco-roumain.

L’atelier de cuisine, organisé au Lycée Technique Petru Muşat Suceava, a offert aux élèves l’opportunité de reconstituer, pas à pas, les recettes traditionnelles roumaines, mais aussi de découvrir un éventuel futur métier. Le résultat du travail d’équipe a été goûté par tous les élèves.

L’atelier maquillage et coiffure au sein du Collège Technique Petru Muşat Suceava a mis l’imagination et la créativité des élèves à l’épreuve. Les étudiants ont découvert qu’un simple passe-temps peut parfois devenir un métier d’avenir.

L’atelier créatif s’est déroulé dans le cadre chaleureux de la Bibliothèque de l’USV. Les élèves ont visité le Salon International du Livre Alma Mater Librorum, 7ème édition, organisé par l’Université Ştefan cel Mare de Suceava, la Bibliothèque USV, l’Alliance Française de Suceava, Le Centre de Réussite Universitaire. Guidés par les bibliothécaires, ils ont découvert les secrets de ce métier et ont rédigé des messages pour les lecteurs de la bibliothèque.

L’équipe mobile des futurs reporters, accompagnée d’un journaliste, a enregistré toutes les activités réalisées. Durant cette activité, les étudiants français ont mis en pratique les compétences acquises pendant les 8 ateliers sur le journalisme de janvier à mai 2021.

Les impressions se sont matérialisées dans des articles et vidéos postés sur la plateforme Etwinning du projet.

Les élèves du Lycée « Ambroise Paré » ont animé l’activité Que lisent les ados, à l’occasion de la Journée Internationale du Professeur de Français (JIPF) – organisée par l’Alliance Française Suceava, l`Université „Ștefan cel Mare” de Suceava, Le Centre de Réussite Universitaire, La Bibliothèque USV, L` Association Suceava Laval L`Arc-en-ciel du Succès. Ils ont présenté leur livre préféré en l’illustrant par une courte lecture et un commentaire offerts au public francophone.

En récompense, la journée riche en activités est suivie d`une soirée Karaoké, où la langue roumaine, la langue française et la danse se sont entremêlées harmonieusement sous le signe de la joie et de l’amitié.

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Trouver sa voie… Oser l’Europe! (25 Noiembrie 2021)

Alte activități din cadrul vizitei elevilor Liceului Ambroise Paré din Laval:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top