Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020

Extras din ordinul privind aprobarea calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019 – 2020, OMEN numărul 5031/04.09.2018.

Etapa I de admitere

24 – 26 iunie 2019

Înscrierea canditaților, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, eliberată de secretariatul școlii gimnaziale absolvite

26 iunie 2019

Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat

28 iunie – 1 iulie 2019

Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează prin învățământul profesional

2-3 iulie 2019

ora 9:00
Desfășurarea probei suplimentare de admitere (în cazul în care numărul de candidați este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ).

3 iulie 2019

Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere. Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere.

4 iulie 2019
Afișarea rezultatelor finale, în urma rezolvării contestațiilor

5 iulie 2019

Afișarea listei cu candidații declarați admiși în învățământul profesional de stat

8-12 iulie 2019

Ridicarea fișelor de înscriere de către candidații declarați respinși

8-12 iulie 2019

Depunerea dosarelor de înscriere la Colegiul Tehnic Petru Muşat din Suceava

17 iulie 2019

Afișarea listei elevilor înmatriculați și a listei cu locurile rămase libere după etapa I


Etapa a II-a de admitere

22-24 Iulie 2019

Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ profesional la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat.

24 Iulie 2019

Afișarea la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și a graficului de desfășurare a probei de preselecție și/ sau a probei suplimentare de admitere, după caz.

30 Iulie 2019

Primirea de către Comisia de admitere județeană/ a municipiului București a cererilor de înscriere la învățământul profesional din partea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost declarați admiși în etapele anterioare, pe locurile neocupate în etapele anterioare.

31 Iulie 2019 – 1 August 2019

Repartizarea de către Comisia de admitere județeană a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de calendar.

1 August 2019

Actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat și învățământ dual, a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat și în învățământul dual.


Proba suplimentară de admitere se sușține la Educație tehnologică.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top