Calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel trei pentru anul școlar 2019-2020

Extras din ordinul privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul DUAL de stat pentru anul școlar 2019 – 2020, OMEN numărul 5031/04.09.2018.


Etapa I

24-26 Iunie 2019

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial completează, la cererea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru minori care solicit înscrierea în învăţământul dual, fişa de înscriere în învăţământul profesional de stat cu informaţiile numele şi codul unităţii de învăţământ gimnazial, media claselor V-VIII şi datele personale ale absolvenţilor claselor a VIII-a. Înscrierea canditaților, la Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, la care se anexează fișa de opțiuni pentru învățământul dual, care se eliberează și se completează la Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava. Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție

26 Iunie 2019

Afișarea la sediul Colegiului Tehnic Petru Mușat din Suceava a listei candidaților înscriși în învățământul dual. Se afișează și precizări detaliate privind organizarea probei de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice).

2-3 Iulie 2019

Desfășurarea probei de admitere, în cazul în care numărul candidaților este mai mare decât numărul locurilor

3 Iulie 2019

Afișarea rezultatelor la proba de admitere. Depunerea contestațiilor la proba de admitere la sediul Colegiului Tehnic Petru Mușat din Suceava.

4 Iulie 2019

Afișarea rezultatelor finale, în urma rezolvării contestațiilor

4 Iulie 2019

Afișarea listei cu candidații declarați admiși în învățământul dual de stat

8-12 Iulie 2019

Ridicarea fișelor de înscriere de către candidații declarați respinși

8-12 Iulie 2019

Depunerea dosarelor de înscriere la Colegiul Tehnic Petru Muşat din Suceava

12 Iulie 2019

Afișarea listei elevilor înmatriculați și a listei cu locurile rămase libere după etapa I


Etapa a II-a

22-24 Iulie 2019

Eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișelor de înscriere pentru învățământ profesional de stat (fără anexa Fișa de opțiuni pentru învățământul dual, care se eliberează de către Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava, pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați / admisi la liceu sau la învățământul profesional sau la învățământul dual și care solicită să participe la admiterea în învățământul dual în etapa a II-a.

22-24 Iulie 2019

Înscrierea elevilor pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat, eliberată de secretariatul școlii gimnaziale la care se adaugă fișa de opțiuni eliberată de Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava

24 Iulie 2019

Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul dual. Se afișează și precizări detaliate privind organizarea probei de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare pentru înscrierea candidaților, alte detalii organizatorice).

25, 26 și 29 Iulie 2019

Desfășurarea probei de admitere

30 Iulie 2019

Afișarea rezultatelor la proba de admitere în învățământul dual. Depunerea contestațiilor la proba de admitere.

30 Iulie 2019

Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul dual de stat, respectiv a listei elevilor respinși

31 Iulie 2019 – 1 August 2019

Repartizarea de către comisia de admitere județeană a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare. Depunerea de către absolvenți a dosarelor de înscriere la Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava

1 August 2019

Afișarea listelor candidaţilor înscriși la învățământul dual de stat


Proba de admitere se sușține la Educație tehnologică.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top