În cadrul colegiului nostru s-a stabilit ca începerea anului școlar 2020-2021 să se desfășoare conform scenariului galben.

Informare părinți

Acesta presupune ca o parte din elevi să participe zilnic la ore în unitatea de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecție, iar o parte să participe la activități / lecții online.

Scenariul de funcţionare al unităţii de învăţământ pe parcursul anului şcolar se va actualiza săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *