Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor

Începând cu anul 2017, Ministerul Educației Naționale și-a propus să susțină proiectul educațional al Federației Internaționale a Comunităților Educative – secțiunea România, Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor.

Din anul 2011, World Women Summit Fundation Geneva, partenerul FICE România în direcția prevenirii oricăror forme de abuz sau neglijare a copilului, a stabilit cadrul acțional al acestei ample campanii, propunând teme care, cel puțin în România, au avut un impact deosebit asupra populației școlare, cadrelor didactice, celorlalți specialiști în domeniul educației. Campania reprezintă o modalitate de a organiza în școli acțiuni pentru schimbarea comportamentului social, pentru educarea și mobilizarea copiilor și tinerilor, alături de parteneri din societatea civilă, în proiecte de prevenire a abuzului, neglijării, bullying-ului, absenteismului și abandonului școlar, a consumului de droguri, a traficului de persoane…

Aflată la cea de-a VII-a ediție în România, Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor se va derula în diferite unități de învățământ preuniversitar în perioada 1-20 Noiembrie 2019. În data de 20 Noiembrie 2019, FICE propune derularea de acțiuni specifice pentru marcarea a 30 de ani de la adoptarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilulu).

În cadrul Colegiului Tehnic Petru Muşat din Suceava, campania va aborda diferite teme ce vor contura o imagine de ansamblu asupra prevenirii abuzurilor şi violentei asupra copiilor şi tinerilor, implicând aproximativ 250 de elevi ai liceului.

Astfel, campania va debuta, la nivelul unităţii şcolare, pe data de 5 Noiembrie 2019, cu activitatea Traficul de persoane – vieți cumpărate și vândute, coordonată de profesorii Sandu Daniela, Cujbă Cristina şi Irimia Oana, în colaborare cu ANITP Suceava. Urmărind conştientizarea factorilor de risc privind diferitele forme ale traficului de persoane, activitatea va avea ca punct de plecare difuzarea de informaţii, statistici, material audio-video cu mesaj antitrafic. Implicarea activă a elevilor va fi ilustrată prin diferite chestionare, precum şi discuţii sau dezbateri, încheiate cu o expozitie de mesaje si sloganuri.

Tot în data de 5 Noiembrie 2019 se va derula activitatea intitulată Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a conflictelor, coordonată de profesorul psiholog Ivan Ţugui Otilia, ce va viza dezvoltarea modurilor pozitive de gestionare a conflictelor, obiectivele propuse fiind: explicarea motivului din cauza căruia conflictele sunt inevitabile într-o prietenie, descrierea paşilor în abordarea rezolvării conflictelor, respectiv exersarea paşilor de rezolvare a conflictelor (modelul REZOLV).

Violenţa se va regăsi ca temă principală în activităţile Unde ne intâlnim cu violenţa? (8 Noiembrie 2019, profesor coordonator Vieriu Gabriela), Abuzurile – forme, motivaţie, consecinţe (11 Noiembrie 2019, profesor coordonator Filip Valentina), Forme de violenţă în mediul şcolar (13 Noiembrie 2019, profesor coordonator Neacşu Mihaela). Toate aceste activităţi îşi propun o analiză amănunţită a tipurilor de violenţă şi a mediilor predispuse la apariţia unei situaţii conflictuale, precum şi studii la nivelul clasei prin care să se stabilească formele de abuz, respectiv de hărţuire.

Conceptul de trafic de persone va fi aprofundat în activitatea coordonată de profesor Leonte Corina, Trafic, traficanti, traficati… (18 Noiembrie 2019). Activitatea se va desfăşura sub forma unei dezbateri în cadrul căreia elevii vor discuta despre traficul de persoane, vor schiţa profilele pentru traficanţi şi victime ale traficului de persoane şi vor identifica semnele pericolului, care pot indica o situaţie de trafic de persoane.

În final, bullying-ul, un subiect de actualitate, cu un mare impact în ultimii zece ani, va fi abordat în activităţile: Stop bullying! (15 Noiembrie 2019, profesor coordonator Filip Andreea), Ajută, explică, nu lovi! (18 noiembrie, profesor coordonator Tudurean Liliana), Bullying-ul şi abuzul în mediul şcolar (14 Noiembrie 2019, profesor coordonator Oltean Adriana), Sesizează violenţa! (13 Noiembrie 2019, profesor coordonator Aştefănesei Angela), Chipul violenţei (8 Noiembrie 2019, profesor coordonator Stempel Alexandra-Elena), Cuvintele care rănesc – violenţa verbală (11 Noiembrie 2019, profesor coordonator Stănescu Elena). Elevii vor fi încurajați să sesizeze cazurile de violență, atât verbală cât și fizică, în scopul prevenirii apariției acesteia și instituirii unui climat educațional proprice dezvoltării armonioase a copilului, sporirii securității și sentimentului de apartenență la instituția de învățământ. Se vor folosi postere / desene/ eseuri / poezii/ dezbateri / jocuri de rol, fotografii, PP-uri sau filmulețe pentru a conștientiza diferite cazuri de violenţă și a-și exprima poziția lor față de violență în general, și a găsi soluții proactive pentru cazurile din clasă și școală.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top