Oferta de școlarizare

Ce este învățământul profesional?

Învățământul profesional de stat, reglementat prin metodologia aprobată prin OMENCŞ numărul 5033/29.08.2017, numit în continuare învățământ profesional, are următoarele obiective: formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor; dezvoltarea și diversificarea competențelor cheie necesare în scopul integrării socio-profesionale și progresului în viitoarea carieră; facilitarea integrării socio-profesionale a absolvenților învățământului profesional în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii; implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii; dezvoltarea motivației tinerilor pentru muncă și a interesului …

Ce este învățământul profesional? Vezi mai multe informații »

Scroll to Top