POT – Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe – anunț de selecție

Căutăm experți pentru perioada derulării proiectului POT – Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe.

POT - Parteneriat, Oportunitate, Transfer de competențe - anunț de selecție

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor și competențelor profesionale practice specifice pentru 181 elevi (din care aproximativ 60% din mediul rural) înmatriculați în sistemul național de învățământ (învățământ profesional – ISCED 3, nivel de calificare 3), la colegiul nostru prin programe de învățare la locul de muncă, în domeniile Mecanică, Turism și Alimentație Publică, Comerț, Estetică și igiena corpului omenesc, Electromecanică, Electric și Fabricarea produselor din lemn, domenii din sectoare cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, identificate conform SNC și SNCDI, în vederea inserției viitoare pe piața muncii a cel putin 39 de elevi dintre aceștia.


Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top