EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor (anunț de selecție a grupului țintă – elevi)

Colegiul nostru vă invită să luați parte la procesul de selecție a participanților la activitățile organizate în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor” – POCU/987/6/26/153755.

Beneficiar: Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava.
Durata: 12 luni.
Bugetul proiectului: 1.036.301,31 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității serviciilor educaționale orientate pe nevoile elevilor și accesul egal la educație în cadrul celor trei școli implicate (Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava, Colegiul Economic Dimitrie Cantemir din Suceava și Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului) prin acțiuni specifice educației non-formale pentru 321 de elevi și 40 de profesori, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și scăderii abandonului școlar.

0S1: Dobândirea competențelor necesare secolului XXI prin participarea la programe de educație non-formală pentru 321 de elevi, cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, din care minim 33 romi și o sută din mediul rural, înmatriculați la Colegiul Tehnic Petru Mușat din Suceava, Colegiul Economic Dimitrie Cantemir din Suceava și Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului, din județul Suceava.

0S2: Îmbunătățirea competențelor în domeniul educației non-formale pentru 40 de cadre didactice, din care minim 36 certificate, din județul Suceava.

EDUCOMP - Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor (anunț de selecție a grupului țintă - elevi)

EDUCOMP - Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor (anunț de selecție a grupului țintă - elevi)

EDUCOMP - Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor (anunț de selecție a grupului țintă - elevi)

EDUCOMP - Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație non-formală și activități outdoor (anunț de selecție a grupului țintă - elevi)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top